Dergi Hakkında

Dergimiz insanı merkeze alan bir anlayışla evrensel ilkeleri benimseyen, sosyal bilimlerin ilgi alanına giren hemen her konuda objektif, bilimsel ve akademik çalışmaları yayımlamayı amaç edinmektedir. Bu amaç doğrultusunda akıl ve bilim ekseninde verileri değerlendiren buna göre tezler geliştiren bir dergidir. Dogmatik bilgilerden ziyade nesnel ve ölçülebilen bilgilerle sosyal, siyasal, edebi, psikolojik ve iktisadi problemlere yaklaşarak bunlara çözüm yolları arama asıl gayemizdir.